СПАСИТЕЛНО ПОЗНАНИЕ 

„Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен никак няма да огладнее, и който вярва в Мен, никак няма да ожаднее“ (Йоан 6:35).

Никое човешко средство не може да задоволи глада и жаждата на душата. Но колкото повече знаем за Бога, толкова по-висок ще бъде идеалът ни за характера и толкова по-ревностен ще е копнежът ни да отразяваме подобието Му. Божественото се съчетава с човешкото, когато душата следва Бога и копнеещото сърце казва: „Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ“ (Псалми 62:5).