СПАСИТЕЛНОТО ПРОВИДЕНИЕ НА БОГА 

“Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.” (Римл.8:28).

Фактът, че сме призовани да издържаме на изпитания показва, че Господ Исус вижда в нас нещо скъпоценно и желае да го развие. Ако не виждаше в нас нищо, с което да прослави името Си, нямаше да губи време да ни очиства. Той не хвърля безполезни камъни в пещта Си. Би пречиствал единствено скъпоценните руди.