СПАСИТЕЛ ОТ ВЕЧНОСТТА

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов“. (Ефес.1:3,4)

От деня на грехопадението Господ е разкрил волята Си в спасителния план, един план, чрез който Той се стреми да възстанови човека до първоначалното му съвършенство. Христовата смърт на кръста прави възможно за Бога да приеме и опрости всяка покаяна душа.

Когато небесният Страдалец увисва на кръста, ангели се събират около Него. Те Го гледат, чуват вика Му и питат със силно вълнение: „Няма ли Йехова да Го спаси?“. Тогава се чуват думите: „Господ се е заклел и няма да се отметне. Баща и Син са обещали да изпълнят условията на вечния завет. „Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“. Христос не е сам, когато извършва Своята велика жертва. Това е изпълнение на Завета, сключен между Него и Отец преди създаването на света. Със сключени ръце те влизат в този тържествен завет – Христос да стане Гарант за човешката раса, ако бъдат завладени от измамите на Сатана.

Спасението на човечеството винаги е било тема на небесните съвещания. Заветът на милост е направен, преди да се положат основите на света. Той води началото си от вечността и е наречен „вечен Завет”. Сигурен е толкова, колкото е сигурно, че Бог е вечен. Нямало е нито миг, когато да не е било наслада за ума на Вечния да изяви Своята благодат за човечеството.

Колкото повече размишляваме върху тази тема, толкова по-големи дълбини ще откриваме. Но в същото време има дълбини, до които не можем да достигнем, изследвайки славата на Изкупителя. И най-великите човешки сили не могат да достигнат славата на Принца на живота. Самите ангели също желаят да надникнат в тази тайнствена и чудна тема – изкуплението на човешката раса.