СПЕКУЛАЦИИ ОТНОСНО НОВАТА ЗЕМЯ

„Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата“ (Марк 12:25).

Нито една истина за нашето спасение не е запазена в тайна от Христос. Всички неща, които са открити, са за нас и нашите деца, но ние не трябва да позволяваме на нашето въображение да оформя доктрини за неща, които не са открити.

Господ се е погрижил да ни снабди с всичко необходимо за щастието ни сега и в бъдещия живот. Но Той е преценил за ненужно да ни открива плановете Си. Никога не трябва да прилагаме условията на този живот за бъдещето в небето