СПЕЦИАЛЕН КАТИНАР ЗА БИБЛИЯ

 

Един вярващ лекар имал сребърен катинар на своята Библия, на който бил поръчал да гравират думите “Ти, глупако”. Каква причина е имал, за да изисква нещо подобно? По-рано той бил не само невярващ, но и присмивател, който бил избрал точно Библията за прицелна точка на подигравките си.

В един определен от него ден, той я отварял, за да открие нещо над което да се надсмее. Мислел, че е постигнал целта си, когато прочел: “Но някой ще каже: Как се възкресяват мъртвите? И с какво тяло идват?” Възкресението! Какво глупаво и безсмислено учение за живот след смъртта, в което християните вярват! Но тогава погледът му попаднал върху следните думи: “Глупако! Това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.”

Това слово засегнало неговата съвест и Бог го използвал, за да го обърне към Себе Си. Покаял се от цяло сърце за своята враждебност, изповядал греховете си и се научил да вярва в Този, Който е възкресението и живота.

1 Коринтяни 1:18

“Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват.”