СПЕЦИАЛИСТКАТА

Когато се повредила една от машините, малката фабрика била принудена да затвори врати. Никой не знаел как да поправи сложния механизъм. Накрая ги посъветвали да повикат прочута в тази област специалистка. Тя хвърлила един поглед, грабнала един чук и ударила леко машината в определена точка.

Машината тутакси заработила и продължила да работи ден след ден, сякаш нищо не се било случило.

Когато специалистката представила фактура за три хиляди евро, директорът на фабриката побеснял и поискал да му даде разбивка на цената.
И специалистката му я дала :
– ЗА УДРЯНЕ ПО МАШИНАТА : 1 евро
– ЗА ТОВА, ЧЕ ЗНАМ КЪДЕ ДА Я УДАРЯ : 2999 евро