Една замръзнала жаба притежава необикновена биологична структура. Тя не дава никакви признаци на живот. Нейното сърцебиене, дишане и кръвообръщение са напълно спрели. Когато ледът се разтопи обаче, същата жаба се връща към живота, като че ли се е събудила от сън.

Обикновено едно живо същество в състояние на замръзване е изправено срещу много рискове, които могат да имат фатален край. Жабата обаче не се сблъсква с нито един от тях. Една от нейните основни характерни черти е произвеждането на голямо количество глюкоза, докато се намира в това състояние. Точно както при диабетиците, нивото на кръвната захар на жабите достига много високи равнища. Понякога тя може да достигне до 550 милимола / литър. (Това количество обикновено за жабите е между 1 – 5 милимола / литър, а за хората 4 – 5 милимола / литър.) Тази прекалена концентрация на глюкоза при обикновени условия може да породи сериозни проблеми.

В замръзналата жаба обаче това прекалено количество глюкоза не позволява отделянето на вода от живите клетки и предотвратява свиването. Клетъчната мембрана на жабата е силно пропусклива за глюкоза, затова тя има лесен достъп до клетките. Високото ниво на глюкоза в тялото намалява температурата на замръзване, като позволява единствено на много малко количество от вътрешнотелесната течност на животното да се превърне в лед в студа. Изследвания показват, че също така глюкозата може да храни замръзналите клетки. По време на този период  наред с това, че е естествена храна за тялото, глюкозата също така спира много метаболични реакции като синтеза на урея и по този начин предизвиква бързото изчерпване на различните източници на храна за клетката.

Как така изведнъж в тялото на жабата се появява толкова голямо количество глюкоза? Отговорът е доста интересен: това живо същество е надарено с много специална система, отговорна за тази задача. Веднага след като се появи лед върху кожата, бива изпратено съобщение до черния дроб, което го кара да превърне известно количество от складирания гликоген в глюкоза. Природата на това съобщение, пътуващо до черния дроб, все още не е известна. Пет минути след като съобщението бива получено, нивото на захар в кръвта започва равномерно да нараства.

Несъмнено  животните, които притежават система, напълно променяща метаболизма им  с цел задоволяване на всичките им потребности точно когато това е необходимо, е възможно единствено чрез безупречния план  на Всемогъщия Творец. Никаква случайност не може да генерира толкова съвършена и комплексна система.