СПЕШНА ПОМОЩ

Независимо дали става въпрос за жени, или за мъже, първите 30-60 минути от началото на инфаркта представляват оптималното време за спасяване на миокарда с помощта на реканализационна терапия. Поради тази причина от съществено значение са:

  • Бързо разпознаване на симптомите и моментално търсене на спешна медицинска помощ;
  • Спешен транспорт, с необходимата техника за започване на лечение в линейката (сърдечен мониторинг, дефибрилация, реанимация);
  • Постъпване в лечебно заведение, в което има възможност да се направи коронарна ангиография да се осъществи реканализация (тромболиза и ангиопластика).

След прекаран инфаркт драстичното и незабавно понижаване на холестеролемията води до намаляване на смъртността и обичайните усложнения.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот”

P.S. Тромболиза – разтваряне на вече сформиралия се тромб и възстановяване на нормалната проходимост на засегнатия кръвоносен съд – т.нар. реканализация.