СПОДЕЛЕН ОПИТ

Млад мъж страдащ от депресия предложил услугите си като доброволец в дружество, събиращо дрехи и храна за нуждаещи се. Всяка седмица работел безплатно десет, петнадесет и дори двадесет часа.

Само след месец депресията била явно преодоляна и животът и бъдещето му отново придобили смисъл. Все още имал проблеми, но неговото отношение към тях било вече по-различно. Запомнил две неща, които били решаващи при възстановяването му: щастието, което излъчвали приятелите му, участващи заедно с него в доброволната работа и собственото си удовлетворение, че помага на хора, намиращи се в по-тежка ситуация от неговата.

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2