СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНА ГРУПА ОТ ЕКСПЕРТИ

В интересния доклад, публикуван наскоро от Световната здравна организация (СЗО) в ,,Диета, хранене и профилактика на хроничните болести“  има параграфи, посветени на сърдечносъдовите заболявания, в които международна група от експерти събира последните данни, свързани с ползата от растителната диета. В един от тях се казва следното: ,,При групите от населението, чиято диета е богата на растителни храни, степента на заболеваемост от коронарна недостатъчност е по-ниска в сравнение с населението като цяло. Например при адвентистите от седмия ден в Норвегия и Скандинавските страни процентът на заболелите от коронарна недостатъчност е с 67 до 50% по-нисък от този сред населението като цяло. Адвентистите от седмия ден, които ядат месо, показват по-висок процент на заболеваемост от адвентистите вегетарианци, а британските вегетарианци имат ниво на смъртност от коронарна недостатъчност с около 30% по-ниско от това на невегетарианците. Концентрациите на лош холестерол при вегетарианците са значително по-ниски от тези на оволактовегетарианците и невегетарианците“.

,,Наслади му се“ – Д-р Х.Д. Памплона, Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата : https://newlife-bg.com/product-category/health/