Южноафриканското растение росянка залавя насекоми със своето лепкаво покритие. Листата на това растение са пълни с дълги влакънца. Краищата на тези влакънца са покрити с течност, която има миризма, привличаща насекомите. Друга особеност на тази течност, е че е изключително лепкава. Веднъж стигнало до източника на миризмата, насекомото се залепя за тези лепкави влакънца. Не след дълго цялото листо се затваря върху вече заловеното във власинките насекомо и растението, като го смила, извлича от насекомото важните за себе си протеини.

Даряването на едно растение, което няма възможност да се мърда от мястото си, с една такава способност е без съмнение ясен знак за специално проектиране. Не е възможно едно растение да е развило такъв стил за лов чрез своята несъзнателност или желание, както и по пътя на случайностите. Следователно невъзможно е да пренебрегнеш съществуването и силата на Твореца, който го е надарил с тази способност.