СПРИЯТЕЛЕТЕ СЕ С БОГА

 “Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.” (Йов 22:21)

Любовта към Бога трябва да ни ръководи, когато учим и вършим Неговата воля. Така с всеки изминат ден ние ставаме все по-добре подготвени да бъдем победители, ставаме пример за това, как силата на небесната благодат възвисява и облагородява човешките същества. Христос беше изкушаван във всичко като нас, но удържа победа. И днес Той чака да чуе и да отговори на молбите ни да получим благодатта, с която ще можем да бъдем победители.