СРАМ

Двама кардинали упрекнали големия италиански художник от Ренесанса Рафаело, че в една негова картина лицата на апос­толите Петър и Павел били много червени.

Художникът се усмихнал и казал:

— Нарисувах ги точно така, както ми се струва, че изглеждат там горе на небето – зачервени от срам, че такива хора днес управляват църквата.

Апостол Йоан предупреждава вярващите за опасността все­ки от нас да се засрами, когато застане пред Създателя си:

„Да не се посрамим пред Него при пришествието Му“ (I Йоан 2:28).