СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО

Еврипид попитал Сократ какво мисли за учението на Хераклит, който заявявал, че в света всичко се движи по течение.

Сократ отговорил:

– Много добре го е казал. Но аз ще добавя само, че човек трябва да бъде много добър плувец, за да не се удави в това течение.

Апостол Павел съветва вярващите от Рим: „Не се съобразя­вайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – онова, което е добро, благоугодно на Него и съвършено“ (Римл. 12:2).