СТАНДАРТ, НА КОЙТО МОЖЕШ ДА СЕ ДОВЕРИШ

„Облечете се с Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола“ (Еф. 6:11).

При всяко пробуждане на Божието дело князът на злото е подбуден към по-интензивна дейност; в момента той полага най-големи усилия за една последна борба срещу Христос и Неговите последователи. Последната голяма заблуда скоро ще се разкрие пред нас. Антихристът ще извърши чудеса пред очите ни. Толкова изкусно и подправено ще подражава на истината, че ще бъде невъзможно да се разграничи истината от лъжата, освен чрез Свещеното Писание. Чрез неговото ясно свидетелство трябва да се изпита всяко чудо, всяко изявление.

Само онзи, който е утвърдил ума си в библейските истини, ще устои през времето на последния голям конфликт. До всяка душа ще достигне разтърсващия изпит: Да се подчиня ли на Бога, или на човеците? Решителният час е близо. Утвърдени ли са нозете ни в Божието непроменимо Слово? Подготвени ли сме да застанем твърдо в защита на Божиите заповеди и вярата в Исус?

Най-първото и свято задължение на всяко същество е да научи от Писанията какво е истина и после да ходи в светлината, и да насърчава други да следват неговия пример. Трябва ден след ден да изучаваме Библията усърдно, претегляйки всяка мисъл, като сравняваме текст с текст. С небесна помощ трябва да си изградим мнение за самите нас, тъй като ще отговаряме пред Бога за себе си.

Исус обеща на учениците Си: „А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал“ (Йоан 14:26). Но Христовите учения трябва преди това да са складирани в ума, за да е възможно Светият Дух да ни ги припомни във време на опасност.

Когато времето на изпитанието настъпи, онези, които са направили Божието Слово водещ принцип в своя живот, ще се отличат. Само да се разпали преследването, и тези с раздвоено сърце, лицемерите, ще се поколебаят и ще предадат вярата си; но истинският християнин ще стои твърд като скала, с вяра – по-силна, надежда – по-светла, отколкото в дните на благополучие.