СЕГА Е ВРЕМЕТО – СТАНИ И СВЕТИ

 “А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха,
Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.
 Защото завидях на надменните,
Като гледах благоденствието на нечестивите.”
(Псалми 73:2,3)

Нека никой, заради съобразяване с мнението на света, да не закрива дори един лъч светлина, идваща от Източника на виделината. Нужна е нравствена сила, за да се върши Божието дело в тези последни дни, но нека не се подвеждаме от духа на човешката мъдрост. Истината трябва да бъде всичко за нас. Нека тези, които искат да си спечелят име в света, да вървят в пътищата на света. Великият конфликт предстои в близко бъдеще, а в него всеки един трябва да се определи. В тази борба ще бъде въвлечен целия християнски свят. Всеки ден и час ние трябва да се ръководим от принципите на словото Божие. Личното “аз” трябва да бъде осветено от принципите на правдата, милостта и любовта на Бога.

Във всеки момент на несигурност се молете и постоянно питайте: “Това ли е Господния път?” С библии пред себе си потърсете съвет от Бога за това, което Той иска от вас да изпълните. В Словото са разкрити святи принципи, а източникът на всяка съвършена мъдрост е скрит в кръста на Голгота.

Нека подтикваме обърнатите в истината да стават мисионери и разпространяват познанието за нея. Изнамерете всякакъв начин за запознаване с хората. Ако работите с мъдрост, ако сте заинтересувани от сърце и душа, и се молите непрестанно на вашия небесен Отец, ще намерите достъп до скъпи души, които ви чакат…