СТАРА КОЛКОТО ЗЕМЯТА

Съботата е стара колкото земята и е била постановена и благословена от Бога още преди проклятието поради греха да е било произнесено над нея. Тя е осветена при сътворението и във връзка със сътворението: ,,Защото в шест дни създаде Господ… затова благослови Господ и освети съботния ден…” Бог е направил свещената съботна почивка в седмия ден – благословил е един определен ден от седмицата и с това е приключил творческото Си дело.

,,И на седмия ден, след като Бог завърши делата, които беше създал, на седмия ден  си почина от всички дела, които беше създал. И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил” (Битие 2:2,3)

Да бъде нещо благословено от Всемогъщия и Всеблаг Бог!? Значи то ще носи благословение на всички, към които е адресирано; защото Бог никога не благославя самоцелно! При всичките Си действия, свързани с човека, Той има предвид само и единствено неговото благополучие. Следователно съботата, която се радва на първото благословение от Бога за тази земя, е нещо много важно за човека според Божиите намерения.

,,Денят от забравената Божия заповед” – 26 ст. Издателство ,,Нов живот”