СТАРИЯТ ЧОВЕК В ТЕБ ИЗОБЩО НЕ Е УМРЯЛ

“Един проповедник срещнал човек, който твърдял, че “греховният човек в него е умрял”. Заинтригуван, той го поканил в дома си за вечеря. След като изслушал аргументите на госта от началото до края, той вдигнал чаша с вода и я плиснал директно в лицето му. Естествено, другия бил ужасно възмутен и изразил недоволството си по доста груб начин, на което проповедникът отговорил: “О, както виждаш, старият човек в теб изобщо не е умрял, просто беше припаднал и дойде на себе си от чаша вода.”

В нашия живот, има много от тези “чаши вода”, които разкриват това, което всеки от нас носи в себе си.”