СТОЖЕРИ НА ПРАВДА

“да наредя за наскърбените в Сион; да им дам венец вместо пепел, масло на радост — вместо плач, облекло на хваление — вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от ГОСПОДА за Негова прослава.” Исая 61:3

Християните, които стоят верно в отреденото им място и дял, са като дърветата на правдата, посадени от Господа. Въпреки че животът им е видимо изпълнен с трудности и беди, те както шотландската ела, непрекъснато се стремят на-горе към небето, откъдето идват истинските крепителни сили за тях. Също както и благоуханните клонки на елата и те раздават на околните благодатта, която получават от горе. Невидимата храна, която душата получава от Бога, дава плодове на най-чиста и свята служба в Негово име. Бог призовава да Му отдадем най-добрите си сили. Никой човек не може да намери в друго човешко същество силата, която ще му даде възможност да служи на Бога с всички свои способности, защото трябва да бъде участник на Божественото естество.