Исус Христос показа как да постоянстваме в молитвата и как да се молим за нуждаещите около нас (Лука 11:5-10).

“И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му рече: Приятелю, дай ми назаем три хляба понеже един мои приятел дойде у дома от път и нямам какво да сложа пред него: и ако той отвътре в отговор рече: Не ме,безпокои, вратата е вече заключена и децата ми са с мене на легло, не мога да стана да ти дам. казвам ви; че даже ако не стане да му Даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде, колкото му трябва. И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерете, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, които иска получава, който търси намира, и на този коитохлопа ще се отвори”.

В притчата, този който се моли за хлябовете, бива отблъснат неколкократно, но не се оставя да бъде върнат. Същото се слуша и с нашите молитви – те не биват изпълнени винаги или веднага, но Христос ни учи да не спираме да се молим. Молитвата не е предназначена да извърши някаква промяна в чувствата на Бога. Тя има значението да постави нас в съгласието с Бога. Когато Му отправяме някоя молба, Бог може да вижда необходимостта да вникнем по-дълбоко в себе си и да ни накара да се покаем за някои грях. Това е съображението, поради което Той ни прекарва през изпитания и трудности. Той ни смирява, за да ни помогне да разберем това, което затруднява действието на Св. Дух в нас:

Бог не казва: “Искайте веднъж и ще получите”, но ни поканва да искаме, да постоянстваме в молитвата, без да се отегчаваме Постоянстването в молитвата развива повече настойчивост в просителя и му вдъхва по-силно желание да получи това, за което се моли…”

Нашите молитви трябва да бъдат така настойчиви и постоянни, както тази на приятеля, лишен от хляб, който дошъл посред нощ да иска от своя съсед. По-голямо ще бъде усърдието ни и по-сериозни настояванията ни, по-тясно ще бъде и общението ни с Христос.

Сатана не може да понася някои да има прибежище при небесния му съперник, защото трепери пред Неговото величие. В мига на усърдната молитва цялата неприятелска армия е обхваната от ужас.