СТОЙТЕ ТВЪРДО В БОГА

  “и иди, отправи се към пленниците, към сънародниците си, и като им говориш кажи: Така говори Господ Иеова, – или послушали, или непослушали.” (Езекил 3:11)

Само посредством силна вяра може да се поддържа жива и силна любов към Спасителя. Нашата вяра в Христа трябва да бъде чиста, силна, истинска вяра. Съществува и фалшива вяра, която води само до упование в себе си и до критикуване на останалите. Такова подобие на вяра угася всяка искра на Христоподобна любов в душата.