СТРАДАНИЕТО ПРЕОБРАЗЯВА МОЛИТВЕНИЯ НИ ЖИВОТ

 Страданието преобразява молитвения ни живот. Стимулира го. Учи ни как да се молим правилно. Въпреки че вярващите хора, разбира се, практикуват молитвата, оказва се, че по време на изпитания нещата се променят, и то в положителна посока. Молитвите стават по-искрени, по-истински, по-настойчиви, по-сериозни, по-постоянни, по-фокусирани. Не формални, не механични, не повърхностни. Защо? Защото някъде в живота ни (или в живота на любими хора) се е появила болката… И ето, че тя ни връща с по-голяма сила към Бога.

Един мъж, чиято съпруга беше в критично здравословно състояние, веднъж сподели: „Винаги съм се молил, откакто съм станал християнин. Но никога, както сега. Изпитвам сериозно себе си, защото не искам някой мой грях да попречи на молитвите ми за моята съпруга. През последните шест седмици научих повече за молитвата, отколкото през изминалите двадесет години. Вярвам, че моите молитви ще бъдат различни за целия остатък от живота ми…” „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания” (Римляни 8:26).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян