СТРАДАНИЯТА НА ИСУС В ГЕТСИМАНИЯ

Исус вижда цената, която трябва да се плати за човешката душа. В агонията Си Той се вкопчва в голата земя, като че ли, за да не се отдалечи повече от Отца. Неговият глас сега, в тишината на нощта, нямаше победен акцент. Христос беше изпълнен с мъчително безпокойство за съдбата на човечество. В този час на изпитание човешкото естество на Божия Син трепереше. Страшният момент беше настъпил и сега трябваше да се реши съдбата на света.