Какво си ти: шаран, акула или делфин?
Шаранът следва закона на най-малкото съпротивление. Той е практически сляп. Който живее, като шарана, не забелязва какво става около него. Живее откъснат от действителността. Не обича да се самоутвърждава. Бои се да казва “не”. А за ежедневието мисли следното: “Светът е място, където цари оскъдица. Няма да играя, понеже няма да спечеля. Тръгна ли да играя, ще загубя, няма да спечеля, знам си”. Шаранът не вижда нито в близък, нито в дългосрочен план, през целия си живот се жертва. Такива са всички жертви по света.
Акулата, от своя страна, вижда наблизо, но не е наясно с дългосрочните последици. Иска винаги да изпреварва другите. Впуска се в играта печеля-губя. Не се доверява нито на себе си, нито на околните, и не вдъхва доверие у никого. За ежедневието мисли: “Светът е място на оскъдица, няма достатъчно за всички. Следователно аз ще взема своето на всяка цена”

Има и трети начин на живот и общуване със света. Това е алтернатива за богатите духом хора, извисили се над грижата за чистото оцеляване, и означава променена парадигма. Това е стратегията на делфина, който развива доверието във всички посоки: към себе си, към околните и към целия свят. Играе играта печеля-печеля. И умее да прави от нищо нещо. Живее дълго , но същевременно е нащрек за настоящето. Делфинът мисли по следния начин: ” Светът е потенциално място на изобилие. Има от всичко за всички. За да спечеля аз, не е нужно никой да загуби, освен ако сам не държи на това но тогава това си е негов проблем”.
“Животът е приказка”