СТРАТЕГИЯТА НА ДЯВОЛА СРЕЩУ ПАЗИТЕЛИТЕ НА СЪБОТАТА

„Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, което е хитро да върши зло чрез закон? Те се опълчват срещу душата на праведния и осъждат невинна кръв“ (Пс. 94:20,21).

Във време, когато Божият народ се доближава до опасностите на последните дни, Сатана внимателно се съветва с ангелите си относно провеждането на най-успешния план за победа над вярата на Божия народ.

Големият измамник казва: „Съботата е големият въпрос, който трябва да реши съдбата на душите. Ние трябва да издигнем „съботата“ на нашето творение. Постигнатият успех от нейното приемане както от света, така и от църковните членове, трябва да бъде доведен докрай – църквата трябва да бъде доведена до обединение със света в подкрепа на нашия ден. Трябва да работим със знамения и чудеса, за да заслепим очите им за истината и да ги подведем да оставят настрана здравия разум и страха от Бога, като ги принудим да следват обичаите и традициите.

Ще въздействам върху известни служители да отклоняват вниманието на своите слушатели от Божиите заповеди. Но нашата неизменна грижа е да смълчим тази секта на пазителите на съботата. Трябва да предизвикаме срещу тях общественото недоволство. За тази цел ще включим влиятелни мъже и хора със светска мъдрост да работят на наша страна и ще убедим онези, които заемат постове във властта, да осъществяват нашите цели. Тогава съботата, която аз постанових, ще бъде наложена чрез възможно най-суровите и взискателни закони. Онези, които не ги спазват, ще бъдат изселвани от градове и села, принудени да търпят глад и лишения.

Веднъж да се домогнем до властта, ще покажем на всички какво сме способни да сторим с онези, които твърдо отказват да се отклонят от своята вярност към Бога. Сега, когато довеждаме протестантските църкви и света в единодушие – това ще е силата на дясната ни ръка, чрез която ще придобием в крайна сметка един закон, за да унищожим всички, които отказват да се подчинят на нашата власт. Когато постановим смъртен указ за възмездие на престъпващите нашата „събота“, тогава мнозина, които сега се нареждат сред редиците на пазителите на Божия закон, ще се прехвърлят на наша страна.

Но преди да предприемем тези крайни мерки, трябва да впримчим онези, които пазят истинската събота. Можем да отделим мнозина от Христос чрез подражание на света, страст и гордост. Те може да си мислят, че са в безопасност, защото вярват в истината, но угаждането на апетита или на низките страсти ще разрушат способността им за преценка и ще разстроят умението им да отделят ценното от нищожното, което ще причини тяхното падение“.