Няма нищо, от което Сатана да се страхува толкова много, както от това да види, че Божият народ премахва всяка пречка, и че вече е възможно Господния Дух да се излее върху линеещата Божия църква и върху непокаяният Му народ.

Ако Сатана можеше да направи това, което иска, никога нямаше да има едно друго пробуждане, малко или голямо, до края на времето. Но ние знаем неговите намерения. Възможно е да се устои на неговата сила. Когато пътят бъде готов за Божия Дух, благословенията ще дойдат. Сатана не може повече да пречи росата на благословенията да не освежи Земята. Нито злото, нито демоните могат да попречат на божието дело, нито да лишат от Неговото присъствие събранията на народа Му, ако той с дълбоко каещо се сърце, изповядва и оставя граховете си, иска и вика за правдата си с вяра в изпълнението на Божиите обещания.

Духът се дава само на тези, които очакват смирено Бога и които търсят Неговото ръководство и благодатта Му. Силата от Бога чака да бъде изискана настойчиво и получена. Това благословено обещание, когато е искано с вяра, носи със себе си всички други благословения.

Духът слезе върху апостолите, които чакаха в молитва, с една пълнота, която засегна сърцето на всички. Безконечният се разкри в Църквата Си с мощ. Така е било и през вековете. Тази сила е съдържанието на църквата. И днес, сега, Небето се радва да раздава на вярващите богатствата на благодатта от Духа. Под Неговото влияние думите на покаяние и изповед се смесват с песни и славословия за прощението на греха. Чуват се думи на признателност и пророчески слова. Небето цяло се е снишило, за да наблюдава и възхвалява мъдростта, несравнимата и необяснима Божия любов. И какво следва от това? Мечът на Духа, отново пречистен и закален, потопен в небесна светлина, си проправя път всред неверието. Милиони ще се обръщат за един ден.