Няма нищо, от което Сатана да се страхува толкова много, както то това да види, че Божият народ премахва всяка пречка, и че вече е възможно Господния Дух да се излее върху линеещата Божия църква и върху непокаяният Му народ. Ако Сатана можеше да направи това, което иска, никога нямаше да има едно друго пробуждане, малко или голямо, до края на времето. Но ние знаем неговите намерения. Възможно е да се устои на неговата сила. Когато пътят бъде готов за Божия Дух, благословенията ще дойдат. Сатана не може повече да пречи росата на благословенията да не освежи Земята. Нито злото, нито демоните могат да попречат на божието дело, нито да лишат от Неговото присъствие събранията на народа Му, ако той с дълбоко каещо се сърце, изповядва и оставя граховете си, иска и вика за правдата си с вяра в изпълнението на Божиите обещания. Духът се дава само на тези, които очакват смирено Бога и които търсят Неговото ръководство и благодатта Му. Силата от Бога чака да бъде изискана настойчиво и получена. Това благословено обещание, когато е искано с вяра, носи със себе си всички други благословения.                 ,