СТРЕС И ИМУННА СИСТЕМА

Един от първите трудове, който прави връзка между стреса и имунната система, е този на Бартроп и неговия изследователски екип през 1977 година. Те сравнили група мъже, които били овдовели преди шест седмици, с група на подобна възраст и с подобни характеристики, но не преживели такава скорошна загуба. Клинично наблюдавали, че овдовелите мъже имали по-ниски стойности на лимфоцити в сравнение с останалите.

През следващите години били проучени много други примери на отслабване на защитните сили в състояние на стрес: имунологично изследване, ръководено от Джемот, сочи, че  студенти по стоматология показали по-ниски стойности на антитела по време на изпити, свързани с голямо напрежение.

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2