СТРЕС И РАК

Д-р Дж. Болтръш изследвал повече от осем хиляди пациенти, заболели от различни видове рак. Ето какво споделил:

,,При мнозинството пациенти клиничните прояви на злокачествените тумори се срещат през периода на тежък и интензивен стрес, често пъти предизвикан от загуба, раздяла или друго нещастие.”

Новата медицинска област – психиневроимунология, доказва, че емоционалното състояние на човека засяга пряко способността на имунната му система да се бори с болестите, включително и с рака. Връзката между стреса и нарушаването на функцията на имунната система се забелязва все по-категорично при всяко ново изследване.

,,Как да се справим със стреса” – 45 стр. Издателство ,,Нов живот”