БОЖИЯТА БАЩИНА СТРОГОСТ

“Нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб; но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него.” Евреи 12:11

Господ е милостив. Той не нанася наказание на народа Си, защото го мрази, а защото мрази греха, който Неговите чада вършат. Затова Той наказва, за да се върнат в предишната си верност към Него. В Божия промисъл това наказание е предназначено да бъде като предупреждение както за Неговия народ, така и за другите. Никой не трябва да ходи в мрак. Никой не трябва да казва: “посочи ми точно грешките и простъпките, за които съм виновен”.  Потърсете с молитва и ще узнаете. Святият Дух просветлява, изобличава и вдъхновява.