СТРОИТЕЛИ, НЕ РУШИТЕЛИ

„И родените от теб ще съградят отдавна запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения; и ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.“ (Исая 58:12)

Нима Бог няма жива църква? Той има църква, но това е воюващата църква, а не триумфиращата. Съжаляваме, че има и фалшиви членове. Докато Господ води в църквата истински обърнатите, Сатана в същото време води и хора, които не са обърнати. Докато Христос сее добрите семена, Сатана сее плевели. Съществуват две противоположни влияния, които постоянно въздействат върху членовете на църквата. Едното действа за очистването им, другото – за покваряването на Божия народ.

Въпреки че съществуват злини в църквата и ще ги има до времето на края, църквата на последното време трябва да бъде светлината на нашия свят, който е омърсен и покварен от греха.

Има само една църква в света, която в настоящото време стои в развалините, издига основите и съгражда запустелите места; и всеки, който привлича вниманието на света и другите църкви към нея, наричайки я „Вавилон”, върши делото на обвинителя на братята. Целият свят е изпълнен с омраза към онези, които прогласяват заповедите от Божия закон. Църквата, която е вярна на Йехова, не трябва да участва в злободневни конфликти. Тези, които осъзнават какво означава тази война, няма да насочват оръжието си към воюващата църква, но с всички сили ще се борят заедно с Божия народ срещу злия съюз.

Хората, които започват да прогласяват фалшиви вести на своя отговорност, които, въпреки твърдението си, че са водени и напътствани от Бога, все още действат за разделението на изгражданото през годините от Него, тези хора не вършат Божията воля. Нека се знае, че те стоят на страната на великия измамник. Не им вярвайте!