СУТРИШНАТА МОЛИТВА

 

Първото дишане на душата сутрин трябва да бъде присъствието на Исус. „Без Мене,” казва Той, „не можете да сторите нищо.” Исус е Този, от Когото се нуждаем; Неговата светлина, Неговият живот, Неговият Дух трябва да бъдат наши постоянно. Имаме нужда от Него всеки час. И сутринта трябва да се молим както слънцето озарява пейзажа и изпълва света със светлина, така Слънцето на правдата да осветява стаите на ума и сърцето и да ни прави пълна светлина на света. Без Него не можем да направим нищо в никой момент. Врагът знае кога се захващаме да вършим нещо без нашия Господ и той е там готов да изпълни умовете ни със злите си внушения за да паднем от нашата устойчивост; но Господната воля е да пребъдваме всеки момент в Него и така да бъдем съвършени в Него.