„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“ (1 Петр.5:8)

Опасно е да се доверяваш на чувства или впечатления – те са ненадеждни водители. Божият закон е единственият правилен стандарт на светостта. Именно по този Закон ще бъде съден характерът. Ако търсачът на спасение попита: „Какво трябва да сторя, за да наследя вечен живот?“, съвременните учители на освещението ще отвърнат – „Само вярвай, че Исус те спасява“. Но когато е запитан Христос, Той отвръща: „Какво е писано в Закона, как четеш?“. И питащият отговаря: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си – както себе си”. А Исус му казва: „Право си отговорил; това стори, и ще живееш“. (Лука 10:26-28)

Няма стойност в едно обикновено изповядване на вяра в Христос; само любовта, изразена в дела, се счита за истинска. И в същото време, единствено любовта в очите на Небето е тази, която придава стойност на всяко дело.

Скритото себелюбие на хората стои разкрито в небесните книги. Тъжни са докладите, които ангелите отнасят в небето. Интелигентни същества, изтъкнати последователи на Христос са погълнати от търсене на светски притежания или земни удоволствия. Пари, време и сила се жертват за показност и себеугаждане, докато миговете, посветени на молитва, на изследване на Писанието, на смирение на душата и изповядване на греха, са малко.

Сатана съставя многобройни схеми, за да запълни умовете ни, така че те да не се занимават с важната работа, с която е нужно най-добре да сме запознати. Главният измамник мрази великите истини, които разкриват изкупителната жертва и всемогъщия Ходатай. Той знае, че неговата цел е да отклонява умовете от Исус и от истината.