СЦЕНИ ОТ ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ

 “Защото огън се накладе в гнева Ми,
И ще пламне дори до най-дълбокия ад;
Ще пояде земята с произведенията й,
И ще изгори основите на планините.”
(Второзаконие 32:22)

Словото не ни дава точната дата и ден на погибелта, за да имаме всички една непрекъсната подбуда към постоянна готовност и бдителност, към подобряване на духовното си състояние. Кой е мотивът, който Бог представя на Своите работници?… “Близо е великият ден Господен, близо и много бърза…” (Софоний 1:14). А преди настъпването на този велик последен ден, ние трябва да прогласим последната вест на милост за този паднал свят, да подготвим хората за Второто пришествие.

Всичко, което може да бъде изобретено от врага за отклоняване на вниманието и залъгване на разума, ще бъде въведено в действие. Ние, обаче, трябва да вървим напред и да проповядваме словото Господно. Краят на всяко нещо е наближил, настъпва и часът на Пришествието на нашия Спасител, идещ в небесните облаци със сила и голяма слава…

Тези, които са свързани в едно с Бога, ще избегнат всичко без драскотина. Земетресенията, ураганите, огънят и опустошителните наводнения няма да сторят нищо на приготвените да срещнат Своя Спасител с мир. Другите, които отхвърлиха Нашия Изкупител, които го бичуваха и разпъваха на кръста, ще са сред онези, които ще бъдат възкресени, за да видят Неговото пришествие в небесните облаци сред свитата на ангелските множества – десетки хиляди до десетки хиляди и хиляди по хиляди…