СЪБОРЪТ НА ЛУЦИФЕР

                                                               ПРИТЧА

 

     Веднъж Луцифер събрал демоните на събор и им казал:

–Искам да ми докладвате, кой какви злини прави на хората и който прави най-успешни злини, които ги отделят от Създателя ще го направя пръв между вас и моя дясна ръка.

     Станал най-стария демон и започнал своя доклад:

–Аз правя хората зависими от алкохол, тютюн, порнография, телевизия, интернет . . .

     Луцифер с раздразнен глас го прекъснал:

–Добре, но последователите на Христос имат успешни програми за преодоляване на зависимостите и подпомогнати от Него са помогнали на много хора, а някои от тях са станали Негови последователи и са се включили в борбата срещу зависимостите. Този метод не е съвсем успешен.

     Станал следващия демон и докладвал:

–Аз нанасям на хората различни болести и ги карам да изразходват цяло състояние, за да се лекуват . . .

    Луцифер пак с раздразнен глас прекъснал и този демон като възразил:

–Последователите на Христос имат способни лекари надарени от Него и добре организирани здравни заведения известни по цялата земя. Чрез тях и чрез здравни семинари помагат на хората и печелят души на страната на Христос, а редиците на нашите последователи оредяват. И този метод не е съвсем успешен.

     Следващия демон докладвал:

–Аз причинявам по земята катастрофи по суша, въздух и море, причинявам природни бедствия от всякакъв характер със загуба на материални блага и човешки животи . . .

     Луцифер още по-раздразнен прекъснал и него и му отвърнал:

–Само че последователите на Христос имат добре организирана служба за подпомагане при бедствия и катастрофи и печелят благоволението на хората и правителства. И това не е съвсем успешен метод за отделяне на хората от Създателя.

     С всеки следващ доклад Луцифер ставал все по-раздразнителен и по-раздразнителен, докато накрая пребледнял от ярост възкликнал:

–Няма ли най-после някой от вас да ме зарадва със злини, които да отделят хората от Създателя и да ги присъединяват към нас?

     Тогава се изправил най-младия демон и докладвал:

–Аз уча хората да четат Библията и да я споделят с другите, да се молят, да ходят на църква . . .

     Луцифер скочил от трона си вбесен до такава степен, че демоните се свили по местата си и не смеели да го погледнат. Яростта му била толкова голяма, че едва успял да каже:

–Ти си против мен и останалите демони . . .

     Младият демон се усмихнал лукаво и продължил своя доклад:

–Да, аз уча хората да четат Библията, но повърхностно и да споделят своите човешки тълкувания и мъдрувания върху нея, и че не е необходимо да си губят скъпоценното време да я четат всеки ден, достатъчно е един път в седмицата. По добре да изразходват време и сили в някоя „по-полезна” работа или любимо хоби.

     Уча ги, когато се молят да произнасят дълги и отегчителни молитви, и да смятат, че това ги прави по-духовни и ще ги препоръчат пред Създателя. Не е задължително да се молят редовно, достатъчно е един път на ден или пък през ден, или два. Казвам им, че е добре да ходят на църква, но не е необходимо да е редовно, могат да си останат в къщи и да си починат все пак цяла седмица са били на работа и да слушат проповеди по интеренет и телевизия. Внушавам им, че е добре да заемат престижни постове в църквата, защото по-добри от тях няма и ако не са те църквата ще пропадне. Да отдават повече значение на човешки традиции и мъдрост и да ги поставят наравно с Библията. Уча ги да не обременяват децата си от малки с религия, вяра във Бог и ходене на църква, а да ги оставят сами да решават какво да правят . . .

     Слушайки доклада на младия демон Луцифер постепенно се успокоил и ехидна удмивка се появила на лицето му. Той станал от трона си и заявил:

–Ти ставаш първи сред демоните и моя дясна ръка.

     Заповядал на другите демони да следват примера на неговия пръв помощник. Демоните със завист в сърцата и ярост в душата тръгнали да изпълняват заповедта на своя предводител.  

 

АПЕЛ – „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата… А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи, и направи непоколебими… На Него да бъде господство до вечни векове. Амин” (1 Петрово 5:8-11).