СЪБОТАТА – ПРОГЛАСЕНА ОЩЕ ПО-ПЪЛНО

„И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“ (Откр. 14:6,7).

„В това време, докато спасителното дело е на приключване, скръб ще постигне земята и народите ще се разгневят; и все пак те ще бъдат обуздавани, за да не възпрепятстват делото на третия ангел. В това време ще дойде „късният дъжд“ или „освежаването“ от присъствието на Господа, за да даде мощ на високия глас на третия ангел и да подготви светиите да устоят във времето, когато ще бъдат излети последните седем язви.

Ангелът от Откровение, 14 глава представя една вест, която трябва да бъде провъзгласена пред света, преди Христос да дойде в небесните облаци. Дотогава хората ще бъдат призовавани да насочат вниманието си към потъпкания Божи закон.

Виждат хората, че вместо съблюдаването на седмия ден, който Бог е осветил и наредил да бъде спазван като събота, те са пазели първия ден от седмицата. Искрено желаят да вършат Божията воля и започват да изследват Писанията, за да открият причината за промяната. Като не успяват да открият какъвто и да било мотив или пълномощия, възниква въпросът: „Да приемем ли една истина, макар и непопулярна, и да се покорим на Божията воля, или да продължим със света и да се покоряваме на човешките заповеди?“. С отворени Библии те плачат и се молят и сравняват текст с текст, докато накрая, убедени в истината, напълно съзнателно заемат мястото си като пазители на Божиите заповеди.