СЪВЕСТ

“ушите ти ще слушат слово зад теб, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Този е пътят, ходете по него!” Исая 30:21

Господ внушава на съвестта въпроса: “Трябва ли да върша това?”, докато Сатана подтиква човека да каже: “мога”. Затова “правилното” прилича на верен поданик, а “моженето” представлява високомерен тиранин, който води към бунт и воюване. “Правилното” е олицетворение на съвършения човек в Христа Исуса. То е основата на цялата правда и мира; то е елеят, който изпълва божествения светилник.