СЪВЕТ КЪМ ЖЕНИТЕ

“Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако пребъдат във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.”
(1 Тимотей 2:15)

Щедрите небесни благословения са готови да се излеят над нас. Не бъдете егоисти. При твърде много сестри цялата религия се затваря в кръга “Аз и моето семейство”. Такива не се отбиват от пътя си, за да помогнат и благославят другите. Но така Бог не може да ги благослови. Само когато излезем извън личните си интереси, Господ ще ни даде Своето благословение. Неговата воля е да надмогнем егоизма си, защото каквото посеем, това ще и да пожънем. Ако посеем себелюбие, ще пожънем себелюбие, т. е. ще бъдем вързани в него. Затова нека скъсаме със самолюбието и да говорим за Господните милости и благословения.

Нека всички сестри почувстват и осъзнаят, че ако нямат съпруг, на който да се облегнат, те могат да се опрат още по-здраво на Божията десница. Всяка наша сестра може да стане жив мисионер и да внася светлина във всяко наше събрание. Дали действаме като призовани от мрака във великолепието на Божията светлина или като едва влачещи се под товара си същества? Трябва да говорим и се молим със светлината и тогава тя ще влезе в нас. Ако жените в църквата само пожелаеха да покажат как Бог може да работи чрез тях! Помнете, че Мария бе първата, която проповядваше възкръсналия Исус…

За онези, които преживяват по-тежък конфликт, има още по-богати благословения, защото Христос е настояща, истинска помощ в беда. Трябва обаче да свалим от себе си егоизма, да се запознаем с Божия Агнец, който отнема греховете на света и така ща растем все повече и повече в Христово подобие, докато ни се даде венеца на безсмъртието.