СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ – БОГ И ЧОВЕК

Бог наблюдава живота ни от друг, много по-висок ракурс. Вижда това, което ние не виждаме. Например бъдещето. Или начина, по който „пътуваме” през живота. Има опит, който ние нямаме. Знае какво се крие след следващия „завой”. Знае какво ще се случи точно в нашата комбинация от конкретни обстоятелства. И взема предварителни мерки, защото знае още нещо – че няма да сбърка в прогнозите…

Бог е поканил всички хора за спасение, всички са „призовани”. Всеки, който откликва положително на Неговата покана, преминава в категорията на „оправданите”. Оправданието е резултат от кооперирането на Божията благодат и човешкото доверие. Ако „оправданият” чрез Христовата жертва човек не промени своето становище, ако остане верен на избраната посока, той ще стане „прославен”. Прославянето е крайното постижение на Божията благодат, крайната цел на Божия спасителен план – отново плод от съвместните действия на Бог и човек.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян