Съвременният спиритизъм

 

Вниманието ми бе насочено към този текст от Писанието, който има особено приложение за съвременния спиритизъм (Колос. 2:8): „Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христос.“ Бяха ми показани хиляди хора, които са били запленени от философията на френологията (учение за откриване на черти на характера по формата на черепа, лицето и др.) и хипнозата, и са били подведени да станат неверници. Ако умът тръгне веднъж по този път, почти сигурно е, че ще загуби своето равновесие и ще бъде завладян от някой демон. Празната измама запълва умовете на бедните смъртни същества. Те смятат, че имат сила за велики дела и не съзнават необходимостта от съдействието на една по-висша сила. Принципите и вярата им са „по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христос“.

Исус не ги е учил на тази философия. Нищо подобно не може да се намери в Неговите поучения. Той не насочваше умовете на бедните смъртни към тях самите или към сила, която притежават, а към Бога, Създателя на вселената като източник на сила и мъдрост за човека. В Колос. 2:18 е дадено специално предупреждение: „Никой да ви не отнема наградата с измама, чрез самоволно смиреномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум.“
Учителите на спиритизма идват по един приятен, запленяващ начин, за да ви измамят, и ако слушате басните им, ще бъдете омагьосани от неприятеля на правдата и със сигурност ще загубите наградата си. Покори ли ви веднъж омайващото влияние на върховния измамник, вие ще бъдете отровени и неговото смъртоносно въздействие ще поквари и унищожи вашата вяра в Христос като Божи Син и ще престанете да се уповавате на Неговата кръв. Заплетените чрез тази философия загубват наградата си поради сатанински измами. Те се облягат на собствените си заслуги, практикуват доброволно покорство, готови са дори да правят жертви, да унижават себе си и да подчиняват умовете си на вярата във върховни безсмислици. Приемат най-абсурдни идеи от ония, за които вярват, че са техните починали приятели. Сатана така е заслепил очите им и е извратил здравия им разум, че те не могат да видят дявола. Продължават да следват наставленията, за които имат претенцията, че са послания от техните починали близки, които сега са ангели в „по-висша сфера“.

Сатана е избрал една много сигурна, пленителна измама, която има за цел да предизвика съчувствието на хората, положили своите близки в гроба. Зли ангели приемат външния вид на тези починали, разказват случки от техния живот и се държат така, както те са се държали, когато са били живи. По този начин измамват близките на починалите и ги подвеждат да вярват, че техните мъртви приятели са ангели, които бдят над тях и общуват с тях. Измамените ги боготворят и казаното от тях има по-голямо влияние, отколкото Божието слово. Злите ангели, които приемат образа на починалите им приятели, отхвърлят изцяло Божието слово като празни приказки или избират, ако това най-добре отговаря на техните цели, важни пасажи от Писанието, които свидетелстват за Христос и сочат пътя към небето, и така променят ясните изявления на Божието слово, че да подхождат на поквареното им естество и така погубват души. Ако се обръща нужното внимание на Божието слово, всички могат да се убедят, стига да пожелаят, че това е пагубна измама. Божието Слово заявява категорично, че „мъртвите не знаят нищо“ (Екл. 9:5, 6). „Защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Още и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени; нито ще имат вече някога дял в нещо, що става под слънцето.“

Дързостта да се стъпи на сатанинска почва

Измамените смъртни обожават зли ангели, като вярват, че това са духовете на техните починали приятели. Божието слово заявява ясно, че мъртвите нямат повече дял в нищо, което става под слънцето. а спиритистите твърдят, че мъртвите знаят всичко, което става под слънцето, че те се свързват със своите земни приятели, дават ценни сведения и вършат чудеса. „Мъртвите не хвалят Господа, нито ония, които слизат в мястото на мълчанието“ (Пс. 115:17). Сатана, преобразен в светъл ангел, работи с всяка измама на неправдата. Онзи, който можа да вдигне Божия Син – когато Той бе направен малко по-долен от ангелите – и да Го постави на крилото на храма, а след това да Го заведе на една много висока планина, за да му представи царствата на света, може да упражнява своята сила и върху човешкото семейство, което притежава много по-малко сила и мъдрост, Божия син, когато бе приел да стане човешко естество.
В този изроден век Сатана поема контрола над онези, които се отклоняват от правото и стъпват на негова почва. Той прилага своята мощ над тях стихийно. Вниманието ми бе насочено към следните думи: „… като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум“ (Колос. 2:18). Беше ми показано, че някои, задоволявайки любопитството си влизат в контакт с дявола. Те нямат действителна вяра в спиритизма и биха се отдръпнали назад ужасени, ако някой им предложеше да станат медиуми. Но въпреки това се осмеляват и се поставят в положение, в което Сатана може да им въздейства. Такива хора не смеят да навлязат по-дълбоко в това дело, но и не знаят какво правят. Те дръзват да стъпят на сатанинска почва и изкушават дявола да ги завладее. Този мощен разрушител ги счита за своя плячка и им влияе със силата си въпреки волята им. Когато пожелаят да се освободят, не могат да сторят това. Подчинили са умовете си на Сатана и той не желае да ги пусне, но ги държи здраво. Няма сила, която може да освободи заблудената душа, освен силата на Бога в отговор на сериозните молитви на верните Му последователи.

Нашата единствена сигурност

Единственото спасение сега е да се изследва истината такава, каквато е разкрита в Божието слово, както се търси скрито съкровище. Въпросите за съботата, за естеството на човека и свидетелството Исусово са великите и важни истини, които трябва да бъдат разбрани. Те ще се окажат като котва, която ще държи Божия народ в тези опасни времена. Но по-голямата част от човечеството презира Божието слово и предпочита басните: „… Защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа“ (2Сол. 2:10, 11).

Най-безнравствените и най-покварените биват най-много ласкани от тези сатанински духове, за които вярват, че са духовете на техните мъртви приятели. Те напразно се надуват с плътския си ум, а не държат „Главата Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога“ (Колос. 2:19), отричат Онзи, Който придава сила на тялото, за да може всяка част да расте с Божия помощ.

Празна философия. Частите на тялото се контролират от главата. Спиритистите изключват Главата и вярват, че всички части на тялото трябва да действат самостоятелно и че установените закони ще ги доведат до състояние на пълно съвършенство. „Аз съм истинската лоза и Отец Ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, що дава плод, очистя я, за да дава повече плод… Пребъдвайте в Мене и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъдва в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огъня и те изгарят“(Йоан 15:1, 2, 4-6).

Христос е източникът на нашата сила. Той е лозата, ние сме пръчките. Трябва да получаваме сокове от живата Лоза. Отделени от силата и соковете й, ние сме като части на тяло, което няма глава – точно в състоянието, в което Сатана иска да бъдем, за да може да ни контролира както си желае. Той действа „с всичката измама на неправдата между ония, които погиват; защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа“ (2Солунци 2:10, 11). Спиритизмът е лъжа. Тя е основана на голямата първоначална лъжа: „Никак няма да умрете“ (Бит. 3:4). Хиляди отстраняват Главата и действат без Христос. Друг ръководи тялото – Сатана.

Беше ми показано, че той не може да завладее умовете, ако те не му се подчинят. Хората, които се отклоняват от правото, са в сериозна опасност. Те се отделят се Бога и от закрилата на Неговите ангели, а Сатана, който винаги бди, за да погубва човешки души, започва да им представя своите измами. Тези хора са в най-голяма опасност. Ако разпознаят силата на мрака и се опитат да й се съпротивят и да се освободят от веригите, това съвсем не е лека работа. Те са стъпили на сатанинска почва и Сатана предявява претенции над тях. Той няма да се поколебае да използва цялата си енергия и да извика на помощ всичките си зли множества, за да изтръгне дори само едно-единствено човешко същество от ръката на Христос.

Хората, които са предизвикали дявола да ги изкушава, е необходимо да положат отчаяни усилия, за да се освободят от неговата власт. Но когато започнат да правят това, Божиите ангели, които те са наскърбили, ще им се притекат на помощ. Сатана и неговите демони не желаят да изпускат плячката си. Те спорят и се борят със святите ангели и битката е тежка. Но ако онзи, който се е заблудил, продължава да се моли и с дълбоко смирение изповядва грешките си, ангелите, които превъзхождат по сила, ще надделеят и ще го изтръгнат от злата власт.

Когато завесата бе вдигната и ми бе показана покварата на този век, болка прониза сърцето ми и щях да припадна. Видях, че жителите на земята са препълнили мярката на чашата на своето нечестие. Божият гняв е запален и няма да бъде уталожен, докато грешниците не бъдат унищожени от земята. Сатана е личният враг на Христос. Той е подбудителят и водачът на всеки бунт на небето и на земята. Гневът му расте, но ние не осъзнаваме неговата сила. Ако очите ни можеха да се отворят, за да видим как падналите ангели работят с хората, които са безгрижни и си въобразяват, че са вън от опасност, не бихме се чувствали толкова сигурни. Злите ангели са по следите ни всеки момент. Ние очакваме зли хора да действат с голяма находчивост по внушение на Сатана, но докато умовете ни не са пазени срещу неговите невидими инструменти, те си завоюват нова територия и вършат чудеса преди очите ни. Готови ли сме да им се противопоставим чрез

Божието слово, единственото оръжие, което можем успешно да използваме?

Някои ще бъдат изкушени да приемат тези чудеса като Божии. Болни ще бъдат излекувани пред нас, знамения ще се вършат пред очите ни. Готови ли сме за изпитанието, което ни очаква, когато лъжливите чудеса на Сатана ще бъдат много по-ярко изявени? Няма ли много души ще бъдат впримчени и пленени? Умовете на мнозина са подготвени да приемат тези лъжливи чудеса и причината за това е, че те се отделят от ясните предписания и заповеди на Бога и обръщат внимание на басни. Всички ние трябва сега да се стремим да се въоръжим за борбата, в която скоро ще участваме. Вяра в Божието слово, изучаването му с молитва и практическото му приложение – това ще бъде нашият щит срещу сатанинската сила и той ще ни направи победители чрез Христовата кръв.