СЪВЪРШЕНАТА ЖЕНА И СЪВЪРШЕНИЯ МЪЖ

Студентите започнали да разпитват своя преподавател:
– Вие сте толкова мъдър и почтен. Всеки ви уважава, иска да ви подражава и да ви следва. Много ни е чудно, защо все още не сте се оженил?

Учителят първо се поколебал, но след това започнал да разказва:
– Виждате ли, аз винаги търсех Съвършената Жена! В това търсене аз пропътувах много страни. Веднъж се запознах с прекрасно момиче. Тя бе невероятно красива! Нито един мъж не можеше да устои пред нейното очарование! Но за съжаление, душата й нямаше същата красота. Затова трябваше да се разделим. После срещнах друга млада девойка. Тя беше чудесна, умна и образована. Но за съжаление, характерите ни не съвпадаха и ние не можехме да бъдем заедно. Аз видях много прекрасни жени досега, но за себе си исках Съвършената Жена!
– И какво се случи, не срещнахте ли никога такава?
– Срещнах. Веднъж се появи такава. Идеалната Жена – умна, красива, обаятелна, духовно извисена, изящна, добра… С две думи – самото съвършенство!
– И тогава вие се оженихте? – въодушевено и нетърпеливо попитали студентите.
– Не! За мое най-голямо съжаление се оказа, че тя търси Съвършения мъж!