СЪВЪРШЕНА ЖЕРТВА 

“Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.”
Евреи 7:25 

Чрез съвършената жертва, дадена за падналата в грях раса, всички, които вярват в Христос и идват при Него, могат да се спасят от вечна гибел.

Нека никой не бъде така заблуден от врага, че да смята за благоволение възможността който и да е човек (независимо колко е надарен, образован и почитан) да приеме Христос. Всяко човешко същество трябва да гледа на Небето с почит и благодарност, и да възкликва с удивление: „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца!“.