СЪВЪРШЕНИ КАТО НЕГО

“И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.” Матей 5:48

Чрез Своя живот на саможертва и позорна смърт Исус е направил възможно за нас да участваме в Неговата Божественост и да избягаме от покварите в света. Ако сте участници в Божественото естество, ден след ден ще придобивате живота, който е характерен за Бога. Ден след ден ще пречиствате вярата си в Исус и ще следвате Неговия пример. Ще израствате по Негово подобие, докато не застанете съвършени пред Него.