СЪВЪРШЕНО РЕШЕНИЕ

Христовата жертва покрива всички грехове на всички хора от всички времена. Няма толкова тежки престъпления, които да не могат да бъдат заличени, при положение че са изповядани и оставени. “Елате сега, за да разискваме, казва Господ; ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.” /Исая 1:18/ Грехът е нашият най-голям проблем, но Божията любов е неговото съвършено решение.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”