Съвършенството

Някой си разказва, че като дете често го болели зъбите, но се страхувал да каже на майка си. Не че се съмнявал в желанието й да му помогне, като му даде аналгин, но се боял. че ще го заведе на зъболекар. А той не обичал да ходи на зъболекар и предпо­читал зъбите му да се оправят от самосебе си. Но най-много се страхувал от вероятността зъболекарят да не се задоволи да излекува само този зъб, а да започне наред…

Но Бог действа точно така. Някои отиват при Него за нещо точно определено — да им помогне да се справят с един порок, с лош характер, с пристрастеност към цигари или алкохол… Да, Бог наистина иска да премахне тези отделни грехове, пороци или недостатъци, но не само това. Ако веднъж отидеш при Него чрез вяра, Той иска да те подложи на пълно лечение.

Ти имаш свободната воля да отидеш при Бога или да не оти­деш, но отивайки, знай, че Той не е планирал за теб нещо по- малко от съвършенство.

Христос казва: „Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец” (Матей 5:48).