СЪВЪРШЕНСТВО В ЧОВЕШКАТА СФЕРА

„И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец“ (Мат. 5:48).

Нашият Спасител разбира всичко относно човешкото ни естество и казва на всеки човек: „И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец“. Както Бог е съвършен в своята сфера, така и човек трябва да е съвършен в неговата. Онези, които приемат Христос, се причисляват към тези, за които са изречени думите, пълни с толкова надежда: „А на ония, които Го приеха, даде правото да станат Божии чада, сиреч на ония, които вярват в Неговото име“. Тези думи ни заявяват, че не бива да се задоволяваме с нищо по-малко от най-добрия и възвишен характер – характер, изграден по Божествено подобие. Когато някой притежава такъв характер, животът, вярата и чистотата на религията му са напътстващ пример за останалите.

Но онези, които очакват да видят чудо при промяната на характера си, без да са положили решителни усилия за преодоляване на греха, ще се окажат разочаровани. Нямаме никаква причина да се страхуваме, докато гледаме към Исус, никаква причина да се съмняваме, но да вярваме, че Той е способен да спаси докрай онези, които идват при Него; но можем да се страхуваме постоянно да не би старото ни естество да получи отново надмощие; да се страхуваме, че врагът ще изобрети някой капан, чрез който отново да ни плени.

Трябва да изработваме собственото си спасение със страх и трепет, защото Бог е този, Който според благоволението Си действа в нас да желаем това и да го изработваме. С нашите ограничени възможности трябва да бъдем толкова съвършени в своята сфера, колкото Бог е съвършен в Неговата. До крайната степен на способностите си трябва да изявяваме истината, любовта и съвършенството на Божествения характер. Както восъкът приема образа на печата, така и душата трябва да приеме отпечатъка на Божия Дух и да съхрани образа на Христос.

Трябва да израстваме ежедневно в духовна красота. Често ще се проваляме в усилията си да копираме небесния Образец. Често ще трябва да коленичим, за да плачем в Исусовите нозе заради недостатъците и грешките си; но не бива да се обезкуражаваме; трябва да се молим по-пламенно и да опитаме отново с повече дързост да пораснем до подобие на нашия Господ. Когато не се доверяваме на собствената си сила, ще се доверяваме на силата на нашия Изкупител и ще отдаваме хваление на Бог, Който е наша морална сила и наш Господ.