СЪДБА?

Мнозина искат да се успокоят с думите: “Това е съдба. Така му е било писано.” Но що е съдба? Кой е този , който ределя съдбата? Пита ли ни, дали одобряваме неговото решение? Това някаква природна сила ли е? Или някаква личност, която стои над нас и пред чието решение прекланяме глава? Ние неволно предусещаме, че “там” нямаме власт над себе си както тук. Коя е тази сила, която движи вселената, и на която се предаваме след смъртта?

Ние християните твърдим. Това може да бъде само Творецът на космоса – Бог. Безсмъртието ни води към Бога. И Милтон твърди: “Душата не може да погине, заедно с тленното тяло.”