СЪЕДИНЕНИ В ЕДИНСТВО

“Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.
(1 Йоаново 4:11)”

Светът с голямо задоволство гледа на разединението сред християните. Неверниците и неверието са силно удовлетворени. Бог призовава Своя народ да се промени. В тези последни дни на времето нашата сигурност е в единството ни с Христа и един с друг. Нека не даваме възможност на врага да сочи към нашите членове и да казва: “ Вижте как тези хора, които са застанали под знамето на Христос, се мразят взаимно. Няма защо да се боим от тях, докато посвещават силите си за борба един против друг вместо да воюват против моето войнство”.

След изливането на Святия Дух, учениците излязоха да прогласят един възкръснал Спасител, обзети от единственото желание, душите на другите хора в света да бъдат спасени. Те се радваха в милото общение със светиите и бяха благи, внимателни, себеотрицателни, готови да направят всякаква жертва заради истината. В ежедневното си общуване един с друг, учениците изявиха любовта, която Исус им бе заповядал да прояват. Чрез думи и дела на братолюбие учениците се стремяха да разпалят тази любов в сърцата на останалите…

Но ранните християни започнали да се взират взаимно в своите недостатъци. Като непрекъснато гледали на грешките на другите, те се предавали на подозрения и съмнения, отварящи пътя на грубото, безмилостно критикуване, така те изгубили от поглед своя Спасител и Неговата голяма любов, който Той прояви към гръшниците. Тези християни ставали все по-строги съблюдатели на външните церемонии, отдавали се на повече теоретизиране на вярата и ставали още по-безпощадни в критиката си. В ревността си да осъждат другите, те самите извършвали грях, защото били забравили уроците за братската любов, съзнавали колко много губели от такова отношение. Тези християни не разбирали, че радостта и щастието вече не съществували в живота им, всички оставали със сърца затворени за Христовата любов.

Апостол Йоан видя, че братската любов вече изчезва от църквата затова така подробно се спира именно на въпроса за любовта. До деня на смъртта си той непрестанно подтикваше вярващите да бъдат усърдни в любовта един към друг…

Днес в Божията църква липсата на братска любов се чувства толкова силно. Мнозина от тези, които изповядват, че обичат Спасителя пренебрегват и не обичат братята и сестрите си, които са свързани с тях в християнското общение…

Единството и хармонията, които съществуват между хората с различни характери е най-силното доказателство в подкрепа на това, че Бог изпрати Сина Си в света, за да спаси грешниците. Наша привилегия е да свидетелстваме за това доказателство. Но за да можем да го напрвим е нужно да се поставим под заповедите на Христа. Нашите характери трябва да се преобразят по образеца на Неговия характер, нашата воля трябва да предадем на Неговата.