СЪЗДАТЕЛ И ЗАКОНОДАТЕЛ

Цялото напрежение идва оттам, че Бог е не само Създател, но влиза и в ролята на Законодател. Той е не само Изобретател на живота, но и Автор на неговата „инструкция за експлоатация”. С други думи, ако ние, хората, имаме някакви забележки срещу Него, то те са свързани не с Божието творчество, а с Неговото законодателство, и още повече – с Неговото съдопроизводство. Нямаме нищо против да бъде наш Баща, да ни дава това-онова, да ни помага и благославя, но защо трябва да пише „правилата на играта” и защо ще си позволява да ни търси отговорност за каквото и да било. Внимание: точно в това се изразява грехът. Май не ни е толкова непознат, нали! Нищо, че звучи популярно и даже логично в своите съждения и формулировки – грехът е несъгласие с Бога, без значение дали това е бунт срещу Неговата личност, характер, воля, решения, методи или цели.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян