СЪЗЕРЦАВАЙКИ ГО

“Те ще гледат лицето Му; и Неговото име <ще бъде> на челата им.” Откровение 22:4

Променящата сила на благодатта може да ни направи участници в Божественото естество. Славата на Бога изгрява в Христос и съзерцавайки Го, размишлявайки върху Неговата саможертва, помнейки, че в Него обитава пълнотата на Божеството, вярващият човек е привлечен все по-близо и по-близо до Източника на силата.